top of page

Aktif karbon çevre mühendisliğinde ileri arıtım tekniği olarak kullanılan önemli bir maddedir. Aktif karbon gram ağırlığı başına yaklaşık 600-1500 m 2 yüzey alanına sahip oldukça gözenekli bir yapıya sahiptir. Oldukça geniş olan bu yüzeyler, aktif karbonun kılcal yapılardan meydana gelmesinden dolayıdır. Odun, hindistan cevizi kabuğu, petrol ve türevleri gibi karbon bakımından zengin çok çeşitli maddelerin inert atmosfer şartları altında yüksek sıcaklıkta işlenmesi ile elde edilen aktif karbon, bir çok organik bileşiği adsorplama özelliği göstermektedir. Adsorpsiyon WanDerWalls kuvvetlerinin etkisiyle meydana gelmekte ve fiziksel adsorpsiyon olarak tanımlanmaktadır. Pek çok organik bileşiği adsorplama özelliği gösteren aktif karbon, bu özelliğinden dolayı su arıtımında yaygın bir şekilde kullanılmakta ve oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ancak aktif karbon adsorpsiyonu oldukça pahalı bir prosestir. Çünkü toz halinde kullanıldığı zaman kullanılan aktif karbon rejenere edilmemekte ve bu yüzden de sürekli olarak yeniden temin edilmesi gereklmektedir. Taneli yapıda kullanıldığında ise rejenere edilmesi mümkün olduğundan, aktif karbon tükendikce rejenere edilir. Rejenerasyon ise oldukça yüksek bir maliyete sahiptir. Taneli aktif karbon termal olarak rejenere edilmekte olup, bu açıdan dezavantajlı ise de, su ve atıksu arıtımında, istenmeyen tat ve kokuların uzaklaştırılmasında, insektisit, bakterisit ve bunlar gibi biyolojik arıtım proseslerini inhibe edebilecek maddelerin arıtılmasında, yine bu tip maddelerin alıcı ortamlara girmesini önlemede, küçük miktarlardaki toksit organik bileşiklerin (fenol gibi) sudan uzaklaştırılamasında, endüstriyel atıklarda bulunan kalıcı organik maddelerin ve rengin giderilmesinde, nitro ve kloro bileşikleri gibi özel kirletici maddelerin arıtılmasında ve dekloridasyon (klor giderme) işlemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmakta ve çok iyi sonuçlar vermektedir.

ba7d4edf877300c40f66184e6cf56c73.jpg

TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE TEKNİK DETAYLARI

AKTİFKARBONFİLTRE.jpg
AKTİFKARBON.jpg

MULTİMEDİA KUM FİLTRE TEKNİK DETAYLARI

KUMFİLTRE.jpg
bottom of page